Halo

Łomianki

Wspólnie tworzymy nasze miasto

Kandydat nr 5 okręgu 3

Kandydat na radnego nr 9 z okręgu 1

Jerzy Serzysko

Dr nauk technicznych, adiunkt Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Ojciec i dziadek córki i syna oraz wnuczki i wnuka. Rodzina mieszka od wielu pokoleń w Burakowie. Pradziad Józef Tuszyński, dziadek Paweł Tuszyński, mama Apolonia Serzysko zd. Tuszyńska – warszawianka roku 1974, radna kilku kadencji Rady Warszawy i Rady Łomianek. Rodzice uczestnicy ruchu oporu w szeregach AK i BCh. Ojciec w stopniu kapitana a matka w stopniu porucznika, Bohaterowie Ziemi Łomiankowskiej.

Od roku 2002 pracuje w samorządzie osiedlowym pełniąc funkcję sekretarza, wiceprzewodniczący, przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków.

W kadencji 2006-2010 radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od roku 2018 Radny Rady Miejskiej w której solidnie pracuję w komisji statutowej, budżetowej, planowanie i zagospodarowania przestrzennego i technicznej w której pełni funkcję przewodniczącego.. Ma bogate doświadczenie samorządowe i społeczne, wie czego potrzeba, czego oczekiwać i wymagać od służb gminnych.

Wykształcenie wyższe techniczne i szereg lat przepracowanych na różnych stanowiskach oraz doświadczenie z własnej działalności gospodarczej będą z pewnością pomocne w skutecznym działaniu Rady Miejskiej, jak i różnych komisji statutowych.

Do priorytetów w nadchodzącej kadencji zalicza:

Przebudowę skrzyżowania Pułkowa-Parkowa z prawo skrętem w ul. Parkową.

Przebudowę ul. Kościuszki.

Remont ul. Staromiejskiej.

Dokończenie remontu ulic Łąkowej i Poniatowskiego.

Z serdecznymi pozdrowieniami, uprzejmie prosi o głos.

Powróć do kandydatów